TRADGARDARNA, STAGE 2

Wyposażenie kolejnego budynkach mieszkalnych dla osób starszych w Orebro w Szwecji. Projekt bliźniaczo podobny do wcześniej realizowanego projektu Tradgardarna w 2015 roku. W obecnym etapie wyposażyliśmy 21 apartamentów w kuchnie oraz meble łazienkowe dla rezydentów oraz kuchnie i wyposażenie pomieszczeń socjalnych dla pracowników.

BIK Meble
ul. Klonowa 81
25-538 Kielce
Social media
Realizacja Mass Internet